Derleme

Birden Fazla Görüntüleme Sisteminde Kullanılabilen Görüntüleme Probları (Dual Modalite Problar)
 • Perihan Ünak
Nucl Med Semin 2019; 5: 15-22 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0003
Teranostik Radyofarmasötiklerin Biyodağılımlarında İlaca Bağlı Değişiklikler
 • Zeliha Pala Kara
 • Meliha Şen
Nucl Med Semin 2023; 9: 49-57 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0007
Nöroendokrin Toraks Malignitelerinde Teranostik Uygulamalar
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
Nucl Med Semin 2018; 4: 65-71 DOI: 10.4274/nts.2018.010
Prostat Kanserinde Lu-177 Prostat Spesifik Membran Antijeni Tedavisi
 • Emre Demirci
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2018; 4: 245-250 DOI: 10.4274/nts.2018.028
Feokromasitoma ve Paragangliomalarda Görüntüleme ve Tedavi
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 293-299 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0031
PRRT’nin NET’teki Yeri: Lu-177 PRRT ve Yeni Bakış Alfa tedavi
 • Seçkin Bilgiç
 • Emre Demirci
 • Nalan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 300-309 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.032

Derleme

Onkolojide Kişiselleştirilmiş Tedavi ve Teranostik Yaklaşımlar
 • Hatice Durak
Nucl Med Semin 2015; 1: 80-84 DOI: 10.4274/nts.2015.014
Teranostik Yaklaşımın Atası: Radyoaktif İyot “Radyonüklit Tedavi İçin Bir Prolog”
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2015; 1: 85-91 DOI: 10.4274/nts.2015.015
Teranostik Yaklaşımda I-123/I-131 Meta-İyodobenzilguanidin
 • Aylin Oral
 • Ayşegül Akgün
Nucl Med Semin 2015; 1: 92-102 DOI: 10.4274/nts.2015.016
Nöroendokrin Tümörlerde Teranostikler
 • Elgin Özkan
 • Çiğdem Soydal
Nucl Med Semin 2015; 1: 103-108 DOI: 10.4274/nts.2015.017
Nükleer Tıpta İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Teranostik Kullanımları
 • Gülin Uçmak Vural
 • A. Yekta Özer
Nucl Med Semin 2015; 1: 109-119 DOI: 10.4274/nts.2015.018
Teranostik Platformlarda Moleküler Görüntüleme Yöntemleri
 • Fuat Nurili
 • Gülin Uçmak Vural
 • Ömer Aras
Nucl Med Semin 2015; 1: 120-127 DOI: 10.4274/nts.2015.019

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler