Editörler Kurulu

İmtiyaz Sahibi

Murat Fani Bozkurt
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-mail: [email protected]
ORCID: 0000-0003-2016-2624

Editör

Tamer Özülker
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID: 0000-0001-9521-683X

Yardımcı Editör

Özlem Özmen
Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID: 0000-0002-5392-1626

Editöryal Kurul

Gülin Uçmak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı ve Ankara Dr. Abdurahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
ORCID: 0000-0002-0268-4747

Murat Fani Bozkurt
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID: 0000-0003-2016-2624

M. Özdeş Emer
Güven Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü, Ankara, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID: 0000-0001-5729-0406

Elif Özdemir
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID: 0000-0002-9142-8752

Elgin Özkan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID: 0000-0001-8543-0744

Tunç Öneş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID: 0000-0002-5992-545X

Ülkem Yararbaş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID: 0000-0003-0000-5293

F. Gül Gümüşer
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID: 0000-0001-7103-2323

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler