Ay: 7 Yıl: 2023
Sayı: 2 Cilt: 9

Editörden

Editörden
 • Tamer ÖZÜLKER
Nucl Med Semin 2023; 9: 0-0
Editörden
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 0-0

Derleme

Radyonüklid Tedavide Kullanılan Alfa Salıcı İzotopların Fiziksel ve Radyobiyolojik Özellikleri
 • Türkay Toklu
Nucl Med Semin 2023; 9: 96-101 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0013
Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Alfa Tedavinin Yeri
 • Nalan Alan Selçuk
 • Kaan Akçay
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 102-108 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0014
Nöroendokrin Tümörlerde Alfa Peptit Reseptör Radyonüklid Tedavi
 • Gamze Beydağı
 • Nalan Alan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 109-115 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0015
Prostat Kanserinin Ağrılı Kemik Metastazlarında Radyum-223 ile Radyonüklid Tedavi
 • Elif Özdemir
Nucl Med Semin 2023; 9: 116-123 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0016
Hedefe Yönelik Alfa Radyonüklid Tedavi - Ac-225 Dışında Diğer Potansiyel Radyonüklitler
 • Meltem Ocak
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 124-132 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0017
Alfa Radyonüklid Tedavilerinde Aktif Faz Çalışmaları
 • Onur Erdem Şahin
Nucl Med Semin 2023; 9: 133-139 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0018

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler