Editörden

Radyonüklit Tedavide Paradigma Değişikliği: Radyobiyoloji ve Radyasyon Dozu
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2015; 1: 137-138 DOI: 10.4274/nts.0021

Derleme

İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Tedavisinde Risk Sınıflarına Göre I-131 Kullanımı Nasıl Değişiyor?
 • Seyfettin Ilgan
Nucl Med Semin 2021; 7: 1-32 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0001
Kemik Metastazlarına Bağlı Ağrı Tedavisinde Algolojik Yöntemler
 • Enver Özgencil
 • Ümit Akkemik
Nucl Med Semin 2020; 6: 5-10 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0002
Alfa Radyonüklid Tedavisi için Potansiyel Alfa Partikül Yayıcı Radyonüklidlere Güncel Yaklaşım
 • Perihan Ünak
 • Elif Tutun
Nucl Med Semin 2023; 9: 7-15 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0002
Hedefe Yönelik Alfa Radyonüklid Tedavisi (TAT)-Ac-225 Radyofarmasötikleri
 • Meltem Ocak
 • Ayfer Asiye Akit
 • Perihan Ünak
Nucl Med Semin 2023; 9: 16-24 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0003
Ağrı Palyasyonunda Radyonüklid Yöntemler
 • Mine Araz
 • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2020; 6: 20-27 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.005
Ağrı Palyasyonunda Yeni Radyonüklidler
 • Umut Elboğa
Nucl Med Semin 2020; 6: 28-38 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.006
Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımları
 • Ülkü Yılmaz
Nucl Med Semin 2018; 4: 32-38 DOI: 10.4274/nts.2018.005
Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Tiroid Hormon Tedavisinin Esasları
 • Berna İmge Aydoğan
 • Alptekin Gürsoy
Nucl Med Semin 2021; 7: 33-46 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0002
Akciğer Kanseri Tedavisinde Güncel Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşımlar
 • Özgür Samancılar
Nucl Med Semin 2018; 4: 39-42 DOI: 10.4274/nts.2018.006
Akciğer Kanseri Deneysel Modelleri
 • Cengiz Üstüner
 • Emre Entok
Nucl Med Semin 2019; 5: 40-48 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0006
Akciğer Kanserinde Tedavi Yanıtını Değerlendirmede FDG PET/BT Görüntüleme
 • İnanç Karapolat
Nucl Med Semin 2018; 4: 43-51 DOI: 10.4274/nts.2018.007
Tiroid Kanseri İzleminde Tiroglobulin Ölçümünün Yeri ve Önemi
 • Zeynep Burak
 • Fatih Tamer
 • Mine Gümüş
Nucl Med Semin 2021; 7: 47-54 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0003
Nükleer Tıp Teşhis ve Tedavi Uygulamalarında Radyokorunum
 • Fazilet Zümrüt Biber Müftüler
Nucl Med Semin 2023; 9: 84-89 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0011
Radyonüklid Tedavide Kullanılan Alfa Salıcı İzotopların Fiziksel ve Radyobiyolojik Özellikleri
 • Türkay Toklu
Nucl Med Semin 2023; 9: 96-101 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0013
I-131 Tedavisinde Erken ve Geç Dönem Yan Etkiler ve Hasta Yönetimi
 • Mehmet Reyhan
Nucl Med Semin 2021; 7: 101-112 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0009
Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Alfa Tedavinin Yeri
 • Nalan Alan Selçuk
 • Kaan Akçay
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 102-108 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0014
Nöroendokrin Tümörlerde Alfa Peptit Reseptör Radyonüklid Tedavi
 • Gamze Beydağı
 • Nalan Alan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 109-115 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0015
İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Tedavi ve İzleminde Rekombinant TSH Kullanımı
 • Elgin Özkan
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2021; 7: 113-121 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0010
Prostat Kanserinin Ağrılı Kemik Metastazlarında Radyum-223 ile Radyonüklid Tedavi
 • Elif Özdemir
Nucl Med Semin 2023; 9: 116-123 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0016
Radyoembolizasyon: Kişiselleştirilmiş Tedavi ve Yan Etkilerden Korunma
 • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2019; 5: 122-130 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0016
Pediatrik Yaş Grubunda İyi Diferansiye Tiroid Kanseri/Tanı-Tedavi ve İzlemde Değişkenlikler
 • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2021; 7: 122-131 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0011
Hedefe Yönelik Alfa Radyonüklid Tedavi - Ac-225 Dışında Diğer Potansiyel Radyonüklitler
 • Meltem Ocak
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 124-132 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0017
Radyoembolizasyon Tedavisinde Yanıt Değerlendirme: Tuzaklar ve Standardizasyon
 • Abdullah Yakupoğlu
Nucl Med Semin 2019; 5: 131-138 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0017
Onkolojik Hastalarda Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET: Teknik Standartlar ve Tuzaklar
 • Seyhan Karaçavuş
Nucl Med Semin 2021; 7: 132-138 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0012
Alfa Radyonüklid Tedavilerinde Aktif Faz Çalışmaları
 • Onur Erdem Şahin
Nucl Med Semin 2023; 9: 133-139 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0018
HCC Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Murat Cantaşdemir
Nucl Med Semin 2019; 5: 139-145 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0018
Baş ve Boyun Kanserlerinde FDG PET/BT ile Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi
 • Burcu Esen Akkaş
Nucl Med Semin 2021; 7: 139-145 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0013
Metastatik Karaciğer Kanseri Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Nuriye Özlem Küçük
 • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2019; 5: 146-151 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0019
Akciğer Kanserinde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Özlem Özmen
Nucl Med Semin 2021; 7: 146-156 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0014
Nöroendokrin Tümör Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2019; 5: 152-158 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0020
Meme Kanserinde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Gül Nihal Nursal
Nucl Med Semin 2021; 7: 157-165 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0015
İntrahepatik Kolanjiyosellüler Karsinomlarda Yttrium-90 ile İşaretli Mikroküre Tedavisi
 • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 159-164 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0021
Radyonüklid Tedavi Uygulanmış Hasta Öldüğü Taktirde Radyasyon Çalışanı Olmayan Personel İçin Radyasyon Güvenliği Süreci
 • Fatma Suna Kıraç
 • Aslı Ayan
Nucl Med Semin 2019; 5: 165-168 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0022
Jinekolojik Kanserlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Esra Arslan
 • Göksel Alçin
 • Tamer Aksoy
Nucl Med Semin 2021; 7: 166-176 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0016
Lenfomalarda Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Gözde Yaman Mütevelizade
Nucl Med Semin 2021; 7: 177-186 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0017
Hodgkin Lenfoma Tedavisinde PET/BT ile Yanıt Değerlendirilmesi ve Radyoterapi Planlaması
 • Serra Kamer
Nucl Med Semin 2023; 9: 178-181 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0025
Prostat Kanserinde Tedavi Modaliteleri
 • İsmail Evren
 • Volkan Tuğcu
Nucl Med Semin 2018; 4: 182-207 DOI: 10.4274/nts.2018.022
Pediatrik Kanserlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Nedim Cüneyt Murat Gülaldı
Nucl Med Semin 2021; 7: 187-195 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0018
İmmünoterapide Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Akın Yıldız
 • Zeliha Şahin
 • Aria Forouz
Nucl Med Semin 2021; 7: 196-211 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0019
Radyonüklid Tedavi Sonrasında Renal Toksisite
 • Nalan Alan Selçuk
 • Türkay Toklu
Nucl Med Semin 2019; 5: 207-212 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0029
Radyoterapi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Neşe Torun
Nucl Med Semin 2021; 7: 212-219 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0020
Onkolojik Hastalarda Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/MR
 • Uğuray Aydos
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2021; 7: 220-235 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0021
Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi
 • Özgecan Dülgar
 • Mesut Yılmaz
 • Deniz Tural
Nucl Med Semin 2018; 4: 225-230 DOI: 10.4274/nts.2018.025
Metastatik Prostat Kanserli Hastalarda, Ga-68 Prostat Spesifik Membran Antijen PET/BT’nin Sistemik Tedavi Yanıtı Değerlendirilmesinde Olası Rolü
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2018; 4: 231-239 DOI: 10.4274/nts.2018.026
Nöroendokrin Tümörlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde Ga-68 DOTATATE PET/BT
 • N. Özlem Küçük
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2021; 7: 236-240 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0022
Prostat Kanserinde Ra-223 Alfa Tedavi
 • Nalan Alan Selçuk
 • Faruk Yencilek
Nucl Med Semin 2018; 4: 240-244 DOI: 10.4274/nts.2018.027
Kolorektal Kanserlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 241-245 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0023
Prostat Kanserinde Lu-177 Prostat Spesifik Membran Antijeni Tedavisi
 • Emre Demirci
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2018; 4: 245-250 DOI: 10.4274/nts.2018.028
Prostat Kanserinde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde Ga-68 PSMA PET/BT
 • Kübra Nur Toplutaş
 • Levent Kabasakal
 • Özgül Ekmekçioğlu
Nucl Med Semin 2021; 7: 246-251 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0024
Gastrik Nöroendokrin Tümörlerin Tanı ve Tedavisi
 • Meltem Ergün
Nucl Med Semin 2021; 7: 263-269 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0026
Metastatik Nöroendokrin Tümörlere Onkoloji Gözüyle Yaklaşım
 • Selçuk Ergen
Nucl Med Semin 2021; 7: 270-273 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0027
Feokromasitoma ve Paragangliomalarda Görüntüleme ve Tedavi
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 293-299 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0031
PRRT’nin NET’teki Yeri: Lu-177 PRRT ve Yeni Bakış Alfa tedavi
 • Seçkin Bilgiç
 • Emre Demirci
 • Nalan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 300-309 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.032
Peptid Reseptör Radyonüklit Tedavide Dozimetri Gerekli Mi?
 • Seval Beykan
 • Türkay Toklu
 • Nalan Alan Selçuk
Nucl Med Semin 2021; 7: 310-315 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0033
Karaciğerin Metastatik Nöroendokrin Tümörlerine Tedavi Yaklaşımı: Radyoembolizasyonun Yeri
 • Özgül Ekmekçioğlu
 • Pelin Arıcan
 • Gamze Berk
Nucl Med Semin 2021; 7: 326-330 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0035
Nöroendokrin Tümörlerin Görüntüleme ve Tedavisinde Kullanılan Radyofarmasötiklerde Son Gelişmeler
 • Meltem Ocak
Nucl Med Semin 2021; 7: 331-338 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0036

Derleme

Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Tedavi Planlama
 • Salih Özgüven
 • Tunç Öneş
Nucl Med Semin 2016; 2: 31-36 DOI: 10.4274/nts.2016.005
Onkolojide Kişiselleştirilmiş Tedavi ve Teranostik Yaklaşımlar
 • Hatice Durak
Nucl Med Semin 2015; 1: 80-84 DOI: 10.4274/nts.2015.014
Teranostik Yaklaşımın Atası: Radyoaktif İyot “Radyonüklit Tedavi İçin Bir Prolog”
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2015; 1: 85-91 DOI: 10.4274/nts.2015.015
Nöroendokrin Tümörlerde Teranostikler
 • Elgin Özkan
 • Çiğdem Soydal
Nucl Med Semin 2015; 1: 103-108 DOI: 10.4274/nts.2015.017
Kanserde Bireyselleştirilmiş Tedavilere Genel Bakış
 • Şuayib Yalçın
 • Ebru Sarı
Nucl Med Semin 2015; 1: 128-135 DOI: 10.4274/nts.2015.20
Radyasyonun Biyolojik Etkileri
 • Nami Yeyin
Nucl Med Semin 2015; 1: 139-143 DOI: 10.4274/nts.0022
Lineer-Kuadratik Model ve Radyonüklid Tedaviye Uygulanması
 • Türkay Toklu
 • Nalan Alan Selçuk
 • Şerife Ipek Karaaslan
Nucl Med Semin 2015; 1: 144-149 DOI: 10.4274/nts.0023
Radyonüklit Tedavide Kişiselleştirilmiş Dozimetri: Dozimetrik Yöntemler, Artıları ve Eksileri
 • Şerife İpek Karaaslan
 • Türkay Toklu
 • Nalan Alan Selçuk
Nucl Med Semin 2015; 1: 150-157 DOI: 10.4274/nts.0024
Radyonüklid Tedavi ve Dozimetrik Yaklaşımlar
 • Nalan Alan Selçuk
 • Türkay Toklu
 • Şerife Ipek Karaaslan
Nucl Med Semin 2015; 1: 158-170 DOI: 10.4274/nts.0025
Radyonüklit Tedavide Radyasyondan Korunma: Hastanın Korunması, Hastaya Bakan Kişilerin Korunması, Hasta Çevresindekilerin Korunması, Çevrenin Korunması
 • Mustafa Demir
Nucl Med Semin 2015; 1: 171-179 DOI: 10.4274/nts.0026
Nükleer Radyolojik Acillere Müdahalede Temel Kavramlar, Akut Radyasyon Sendromu ve Tedavisi
 • Engin Alagöz
Nucl Med Semin 2017; 3: 189-195 DOI: 10.4274/nts.2017.021
Akut Lokal Radyasyon Hasarı ve Tedavisi
 • Semra İnce
Nucl Med Semin 2017; 3: 201-206 DOI: 10.4274/nts.2017.023

Uygulama Kılavuzu

TNTD, I-131 ile Hipertiroidizm Tedavi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Özhan Özdoğan
 • Güzin Töre
 • Hayal Özkılıç
 • Metin Kır
 • Doğangün Yüksel
Nucl Med Semin 2015; 1: 44-49 DOI: 10.4274/nts.2015.009
Radyoaktif Madde veya Radyonüklid Tedavi Uygulanmış Hastanın Tıbbi Durumunda Değişiklik Olması Halinde Radyasyon Güvenliği Süreci: Acil Tıbbi Müdahaleler
 • Aslı Ayan
 • Semra Dönmez
 • Feray Aras
 • Bengül Günalp
 • Suna Kıraç
 • İnci Alıç Özaslan
 • Meral Değer
 • Mustafa Demir
 • Mehmet İnce
 • Bilal Kovan
 • Kamil Köseoğlu
 • Leyla Poyraz
 • Türkay Toklu
 • Bağnu Uysal
 • Nami Yeyin
Nucl Med Semin 2016; 2: 168-171 DOI: 10.4274/nts.2016.023
Diyaliz Hastasına Radyonüklit Tedavi Uygulanması Durumunda Radyasyon Elemanı Olmayan Hastane Çalışanları Açısından Radyasyon Güvenliği Süreci
 • Aslı Ayan
 • Semra Dönmez
 • Bengül Günalp
 • Suna Kıraç
 • Feray Aras
 • Meral Değer
 • Mustafa Demir
 • Mehmet İnce
 • Bilal Kovan
 • Kamil Köseoğlu
 • İnci Alıç Özaslan
 • Leyla Poyraz
 • Türkay Toklu
 • Bağnu Uysal
 • Nami Yeyin
Nucl Med Semin 2016; 2: 176-178 DOI: 10.4274/nts.2016.025
Radyofarmasötik Hazırlanmasında Güncel İyi Radyofarmasi Uygulamaları Kılavuzu (PET, TEDAVİ, SPECT)
 • Türkan Ertay
Nucl Med Semin 2020; 6: 256-268 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0020
F-18 FDG PET/BT Onkolojik Uygulama Kılavuzu: Tedavi Yanıtının Belirlenmesi
 • Tamer Atasever
 • Emre Demirci
 • Çiğdem Soydal
 • Zeynep Burak
 • Gülin Uçmak
 • Murat Fani Bozkurt
 • İlknur Ak Sivriöz
Nucl Med Semin 2020; 6: 358-369 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0029
Lu-177 PSMA Radyoligand Tedavisi Uygulama Kılavuzu
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Gülin Uçmak
 • Gamze Kaya Çapa
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Cüneyt Türkmen
 • Umut Elboğa
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2020; 6: 385-396 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0031
Peptit Reseptör Radyonüklit Tedavi Uygulama Kılavuzu
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Levent Kabasakal
 • Gülin Uçmak
 • Umut Elboğa
 • Cüneyt Türkmen
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2020; 6: 406-415 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0033
Karaciğer Tümörlerinde Y-90 Radyomikroküre Tedavisi Uygulama Kılavuzu
 • Cüneyt Türkmen
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Umut Elboğa
 • Gülin Uçmak
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2020; 6: 416-422 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0034
Ağrı Palyasyonunda Radyonüklit Tedavi
 • Umut Elboğa
 • Nalan Alan Selçuk
Nucl Med Semin 2020; 6: 423-435 DOI: 10.4274/nts.galenos..0035

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler