Derleme

Kemik Metastazlarına Bağlı Ağrı Tedavisinde Algolojik Yöntemler
 • Enver Özgencil
 • Ümit Akkemik
Nucl Med Semin 2020; 6: 5-10 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0002
Ortopedist Gözüyle Nükleer Tıptan Beklentiler
 • Hüseyin Kaya
 • Ali Engin Daştan
Nucl Med Semin 2022; 8: 8-14 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0002
Ağrılı Kemik Metastazlarında Onkolojik Yaklaşımlar
 • Emre Yekedüz
 • Güngör Utkan
 • Yüksel Ürün
Nucl Med Semin 2020; 6: 11-16 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.003
Primer ve Metastatik İskelet Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Radyolojik Yaklaşım
 • İpek Tamsel
Nucl Med Semin 2022; 8: 15-24 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0003
Kemik Metastazlarında Radyoterapinin Rolü
 • Yıldız Güney
 • Süheyla Aytaç Arslan
Nucl Med Semin 2020; 6: 17-19 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0004
Ağrı Palyasyonunda Radyonüklid Yöntemler
 • Mine Araz
 • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2020; 6: 20-27 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.005
Ağrı Palyasyonunda Yeni Radyonüklidler
 • Umut Elboğa
Nucl Med Semin 2020; 6: 28-38 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.006
Metastatik Kemik Hastalıklarında Güncel Görüntüleme: PET, Kemik Sintigrafisinin Yerini Alıyor mu?
 • Filiz Özülker
 • Tamer Özülker
Nucl Med Semin 2022; 8: 92-101 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0010
Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Rezidüel veya Rekürren Nodal Hastalıkta Seçeneklerimiz ve Yardımcı Cerrahi Teknikler
 • Mustafa Özdeş Emer
 • Semra İnce
Nucl Med Semin 2021; 7: 93-100 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0008
Nöroendokrin Tümör Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2019; 5: 152-158 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0020
Prostat Kanserinde Ra-223 Alfa Tedavi
 • Nalan Alan Selçuk
 • Faruk Yencilek
Nucl Med Semin 2018; 4: 240-244 DOI: 10.4274/nts.2018.027

Derleme

Sentinel Lenf Düğümü Biyopsisinin Patolojik İncelenmesi
 • Tülay Canda
Nucl Med Semin 2017; 3: 89-102 DOI: 10.4274/nts.2017.009

Uygulama Kılavuzu

Ağrı Palyasyonunda Radyonüklit Tedavi
 • Umut Elboğa
 • Nalan Alan Selçuk
Nucl Med Semin 2020; 6: 423-435 DOI: 10.4274/nts.galenos..0035

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler