Diğer

Türkiye’de Nükleer Tıp “Tarihsel Yolculuğumuzda Dönüm Noktaları”

  • MF Bozkurt
  • TF Çermik
  • O Sari
  • G Çapa Kaya
  • E Sayit Bilgin
  • F Gu¨ngör
  • Z Özcan

Nucl Med Semin 2015;1(1):0-0

Türkiye’de Nükleer Tip “Tarihsel Yolculugumuzda Dönu¨m Noktalari”