Editörden

Editörden

  • Zehra ÖZCAN

Nucl Med Semin 2022;8(1):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz üzere Nükleer Tıp, kas-iskelet sistemi hastalıklarının fonksiyonel görüntülemesinde benign- malign, primer-sekonder, sportif-travmatik ve enfektif-enflamatuvar pek çok klinik sürecin değerlendirmesine ışık tutmaktadır. Klinik pratikte en sık yaptığımız tetkiklerin başında gelen kemik sintigrafisi, tarihsel öneme sahip olmasının yanı sıra son yıllarda hibrit sistemlerinin yaygınlaşmasıyla tanısal etkinliğini büyük ölçüde geliştirmiştir. Benzer şeklide FDG PET/BT, kemik yumuşak-doku tümörlerinde giderek klinik algoritmalarda daha etkin kullanılmaktadır. Na-Flouride PET yüksek duyarlılık ve rezolüsyonda diğer bir güncel tüm vücut görüntüleme tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz tıbbın her alanında olduğu gibi görüntüleme yöntemlerinin multidisipliner ele alınması, birbirlerini tamamlayarak tanısal katkı ve doğruluğun artırılması, hasta yönetiminde klinisyenin sorularını yanıtlayabilmesi klinik pratik uygulamalarımızın da temelini oluşturmaktadır. Nükleer Tıp Seminerleri dergisinin bu sayısı iskelet sisteminin görüntülenmesine yönelik temel bilgilerden, klinik patolojilere ve güncel akademik gelişmelere dek geniş bir çerçeve içinde, alanında uzman değerli meslektaşlarımızla birlikte hazırlanmıştır. Birbirini tamamlayan görüntüleme yöntemleri olarak radyoloji perspektifi ile korelatif görüntülemenin önemi, hasta değerlendirmesinde ortopedi hekimlerinin klinik beklentilerin vurgulanması bu eserin içeriğine önemli multidisipliner katkı sağlamıştır. Alandaki yeniliklerin, güncel gelişmelerin vurgulandığı bu eserin kemik-yumuşak doku lezyonlarında nükleer tıp katkısını gözden geçirmek isteyen tüm meslektaşlarımıza önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyorum. Bu eserin hazırlanmasına emek veren, engin bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan tüm değerli meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren bu eserin hazırlanma sürecinde katkı sağlayan Nükleer Tıp Seminerleri dergimizin editörleri Prof. Dr. Tamer Özülker ve Doç. Dr. Özlem Özmen’e ve yayınevi ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Zehra ÖZCAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı