Editörden

Editörden

  • Tamer Özülker

Nucl Med Semin 2020;6(2):0-0

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alarak günlük hayatımızı ve mesleki uygulamalarımızı sekteye uğratan COVID-19 pandemisi sürecinde, güncellenmiş Türkiye Nükleer Tıp Derneği Uygulama Kılavuzları ile sizlerle buluşmaktan mutluyuz.

Geçmişi milattan önceye kadar uzanan tıbbi kılavuz hazırlama geleneği, son yıllarda tıbbi bilgi birikiminin ivmeli bir şekilde artmasıyla kanıta dayalı modern tıbbın vazgeçilmez bir uygulaması haline geldi. Artık sağlık hizmetlerinin hemen tüm alanlarında; tanı, hastalık yönetimi ve tedaviye ilişkin tanımlanmış kriterler ve protokoller doğrultusunda tıp uygulaması yapma eğilimi var. Teknolojideki gelişmelerden doğrudan etkilenen doğasıyla uygulama alanları giderek genişleyen branşımızda da, bu gereksinim kendini hissettirdi ve 2000’li yılların başından bu yana konusunda uzman meslektaşlarımızın hazırladığı kılavuzlar güncellenerek günümüze kadar geldi.

Uygulama kılavuzları, nükleer tıp tetkiklerinin kalitesini artırma ve radyasyon güvenliğini sağlama konusunda Nükleer Tıp hekimlerine eğitim desteği veren başvuru kaynakları olmanın yanı sıra, farklı klinikler arasında uygulamaların standartlaştırılması ve Nükleer Tıp yöntemlerinin tekrarlanabilirliğinin sağlanmasında da önemli rol oynadılar.

Nükleer Tıp Seminerlerinin bu sayısında, Nöropsikiyatri Çalışma Grubu, oldukça yeni bir yöntem olan DAT SPECT ile Parkinsonyen Sendromlarda Dopaminerjik Görüntüleme Kılavuzunu hazırladı. Radyasyon Güvenliği ve Kalite Kontrol Çalışma Grubunun hazırladığı; Radyasyon Güvenliği, PET ve SPECT Sistemleri için Kalite Kontrolü ve Kabul Testleri Kılavuzları, son derece ayrıntılı ve sistematik birer başvuru kaynağı oldular. Kardiyoloji Çalışma Grubu, tüm Nükleer Tıp Hekimleri için güncel ve kapsamlı bir eğitim materyali oluşturacak şekilde Miyokart Perfüzyon SPECT Uygulama Kılavuzlarını yenilediler ve ilk kez, raporlarda standartlık ve kaliteyi artıracağından emin olduğumuz Miyokart Perfüzyon SPECT Görüntülemede Yapılandırılmış Raporlama Kılavuzunu hazırladılar. Ayrıca yine bir ilk olarak; Enfektif Endokardit, Kardiyak Transtiretin Amiloidozu, Kardiyak Sarkoidoz, Kardiyak İnervasyon ve Miyokardiyal Canlılık değerlendirilmesinde Nükleer Tıp Kılavuzlarını hazırladılar. Pediyatri Çalışma Grubunun güncelleyerek hazırladığı Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi ve Pediyatrik Nöroblastom Hastalarında Görüntüleme kılavuzları da bu sayımızda yer aldı.

Sonraki sayımızda yer almasını planladığımız Onkoloji, Radyofarmasi ve Teranostik Çalışma Gruplarının kılavuzlarıyla, güncellenmiş, kapsamlı bir eğitim materyaline sahip olacağımızı düşünüyoruz.

Prof. Dr. Gülin Uçmak Hocamızın girişimleriyle başlattığı ve konuk editörlüğünü yaptığı Uygulama Kılavuzlarının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma grubu başkanları ve üyelerine teşekkür ediyor, kılavuzların tüm meslektaşlarımız tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanacağını ümit ediyoruz.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Tamer Özülker