Editörden

Editörden

  • Zeynep Burak

Nucl Med Semin 2018;4(3):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Onkolojik yaklaşım açısından radyonüklid görüntüleme ve tedavi uygulamalarımız genelde tiroid ve kısmen nöroendokrin kanserler ile sınırlı iken son dekatta daha önce aşina olmadığımız birçok malignitenin tanı ve tedavisinde etkin yeni moleküller gündeme gelmekte, bu durum ise yeni ufuklar, öğrenecek yeni kavramların önünü açmaktadır. Nükleer tıp, moleküler tedavi yaklaşımı, teranostik uygulama gibi kavramların dünya literatüründe yaygın olarak yer aldığı bu dönemde, bilim alanı açısından moleküler görüntüleme ve tedaviyi kapsayan bir uzmanlık alanı olarak son derece önemli bir role sahiptir. Bizler her geçen gün yeni moleküller, yeni tedavi uygulamaları ve yeni hastalar ile karşılaşırken, doğru tanı ve tedavi için bu hastalıklarla ilgili güncel yaklaşımı, klinik uygulama alanlarını da öğrenmek zorundayız.

Prostat kanseri Nükleer Tıbbın yeni uygulama alanları arasında hızla öne çıkan bir hastalık olarak gündemimizde yer almaktadır. Radyonüklid işaretli PSMA ile görüntüleme ve tedavi ile elde edilen başarılar, klinisyenlerin prostat kanseri hastaları için doğru evreleme, klinik takip ve etkin tedavi seçenekleri arasında bu teranostik yaklaşımı tercih etmelerine neden olmuştur. Erkek popülasyonun önemli bir grubunu etkileyen bir hastalık olduğundan hasta ve uygulama sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle nükleer tıp hekimlerinin prostat kanseri, tanı ve tedavi algoritmaları hakkında yeterli bilgi ile donanmaları her zamankinden daha zorunluluk haline gelmiştir.

Bu nedenle Nükleer Tıp Seminerleri dergisinin elinizdeki sayısını “Prostat Kanseri”ne ayırarak güncel tanısal ve terapötik stratejilerin kapsamlı bir derlemesinin yayınlanmasını amaçladık. Konuk editör olarak görev alan Dr. Levent Kabasakal’ın önerisi ile hazırlanan bu sayıda yalnız radyonüklid görüntüleme ve tedavi uygulamaları değil, prostat kanserinde tanı, evreleme yöntemleri, tedavi modaliteleri, biyokimyasal nüks, metastatik kastrasyona dirençli olgularda tanı ve tedavi yöntemleri gibi konular, deneyimli konuk yazarlarımız tarafından hazırlanmıştır. Prostat kanseri ile ilgili öğrenmek istediğiniz konuları içeren son derece kapsamlı bir sayı olduğunu düşünüyoruz. Başta Dr. Kabasakal olmak üzere, değerli zamanlarını harcayarak bu sayının oluşmasına katkı sunan tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

2018 yılının son sayısını yayınlarken 4. Yılını tamamlayan Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi’nde yeni konularla buluşmak üzere saygılarımı sunarım.

Dr. Zeynep Burak

Editör