Editörden

Editörden

  • Zeynep Burak

Nucl Med Semin 2017;3(2):0-0

Editörden

Değerli Meslektaşlarım,

Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi’nin bu sayısında ana konu “Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi” olarak belirlenmiştir.

Lenfatik sistem interstisyel sıvının ve yağların emiliminde, vücudun savunmasında, özellikle kanser hastalığının tedavi ve takip sürecinde çok önemli yer tutan ancak tıp literatürüne baktığımızda, bağlantılı olduğu kardiyovasküler yapıların gölgesinde kalmış bir sistemdir.

Tarihte lenfatik sistemin keşfi oldukça uzun ve ilginç bir sürece dayanmaktadır (1). Bu sürecin başlangıcı Aristo’ya uzanmakta (MÖ 500), moleküler özellikleri, lenfanjiyogenez ile ilgili son çalışmalar ise MS 2000’li yıllarda sürdürülmektedir (Şekil 1).

Lenf damarlarında dolaşan sıvı berrak olduğundan “lenf (lymph)” kelimesi Eski Yunan mitolojisinde suları temizleyen “Nemf” isimli periler ve daha sonra, Roma döneminde berrak kaynak suyu anlamına gelen “Lympha” kelimesinden türemiştir. Lenfatik sistemin özelliklerinin bilinmesi, bağışıklık sistemi ile ilgili sorunların, kanser, ödem gibi patolojilerin tedavi seçeneklerinin tanımlanmasına, uygun cerrahi prosedürlerin geliştirilmesine yol açmıştır.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında kanser cerrahisinde Sentinel Lenf Nodu (SLN) Biyopsisi kavramı gündeme gelmiştir. Primer tümörü drene eden ilk lenf bezi olarak tanımlanan SLN’yi cerrahi öncesinde veya intraoperatif olarak belirlemek amacıyla birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de radyokolloid kullanılarak SLN/SLN’lerin gösterilmesidir. Meme kanseri ve malign melanomda yaygın olarak başvurulan yöntemin diğer tümör tiplerinde de kullanımı araştırılmaktadır. Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi’nin Dr. Recep Bekiş’in konuk editör ve yazar olarak katkıda bulunduğu yeni sayısında SLN belirleme yöntemlerindeki son gelişmeler, cerrah gözü ile SLN biyopsisinin yeri, patolojik değerlendirme kriterleri, henüz araştırma aşamasında olan uygulama alanları yer almaktadır. Yoğun mesailerinden zaman ayırarak değerli bilgilerini bizlerle paylaşan yazarlarımıza çok teşekkür ediyor ilgi ile okuyacağınız bir sayı olacağını ümit ediyorum. Geri bildirimleriniz ve önerileriniz bize her zaman yol gösterecektir.

Saygılarımla


1. Natale G, Boci G, Ribatti D. Scholars and scientists in the history of lymphatic system. J Anatomy 2017;231;417-429.