Editörden

Editörden

  • Zeynep Burak

Nucl Med Semin 2016;2(1):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Nükleer Tıp Seminerleri Dergisinin 2016 yılı ilk sayısını Hibrit Görüntüleme yöntemlerinden biri olan SPECT-BT’ye ayırdık.

Son yıllarda görüntüleme sistemleri, otomobiller, zirai ürünler ve kimyasal moleküller için kullanılan Hibrit kelimesi Latince “Hybrida” kelimesinden köken alır ve Türkçe’ye “Melez” olarak tercüme edilmiştir. Mitolojide hibritler farklı türlerin aynı gövdede bir araya gelmesi ile oluşmuş efsanevi yaratıklardır. Örneğin hepimizin bildiği Deniz kızları, Eski Yunan Mitolojisinde kısmen insan kısmen at görünümlü Sintarlar, kırların ve çobanların tanrısı Pan gibi. Yarı insan hibrit inanışı çok eski olup görüntülerine, Paleolitik çağda kayalara oyulan resimler//de bile rastlanmaktadır. Eski Mısırda çakal kafalı Anubis, aslan başlı Sekhmet, yarı insan yarı şahin Horus gibi çok sayıda hibrit tanrı tasvir edilmiştir. Uzakdoğu felsefesinde birçok hibrit yaratık tanımlanmış olup günümüz Hindu inanışında da hibrit tanrılar yer almaktadır.

İnsanoğlu muhtemeldir ki, korktuğu ve belki de yücelttiği bazı hayvanların insana üstün özelliklerini kendi bedeni ile birleştirerek, daha güçlü, daha atak ve yırtıcı, ancak akıllı yaratıkları hayal etmiş, söylenceler yoluyla da dilden dile, kültürden kültüre aktarmıştır.

Bilim ve teknolojinin gelişmesi sonucunda “hibrit” kavramı yeniden gündeme gelerek, tarımda daha dayanıklı ve verimi yüksek bitkiler, teknolojide fosil enerji tasarrufu yapan araçlar için kullanılmaya başlanmıştır. Nükleer tıpçılar için ise hibrit kavramı son 30 yıl içinde görüntüleme teknolojisindeki gelişmelerin sonucu ortaya çıkan, anatomofizyolojik görüntüleme sistemleri anlamına gelmektedir. PET-BT, SPECT-BT gibi cihazların klinik kullanıma girmesi, kesitsel anatomi ve fonksiyonel görüntülemenin bir araya gelmesine, hastalık tanımının statik ve boyut ile tanımlanabilen özellikten çıkarak, değişken, canlılık ve fonksiyon ile ilişkili bir kavram haline gelmesine neden olmuştur. Literatür verilerine baktığımızda, hibrit görüntüleme sistemi ile elde edilen yararlılığın, bileşenlerin her birinin ayrı kullanıldığında elde edilen sonuçtan çok daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Klinik yararlılık, teknolojik yatırım ve karlılığın yüksek olması gelecekte bu cihazların daha da yaygınlaşacağını göstermektedir.

SPECT-BT; nükleer tıp pratiğinde yerini diğer hibrit görüntüleme sistemlerine göre sessizce alan bir cihaz olmuştur. Başlangıçta birkaç merkezde kullanılmakta iken günümüzde ülke genelinde birçok nükleer tıp bölümünde tercih edildiği bilinmektedir. Nükleer Tıp Seminerleri Dergisinin bu sayı konusunu SPECT-BT’ye ayırmaktaki amacımız konvansiyonel nükleer tıp pratiğinde önemli bir yere oturan bu görüntüleme sisteminin, endikasyon ve metodolojisi konusunda oluşan bilgi birikiminin değerlendirilmesidir. Konuk editör olarak davet ettiğimiz sayın Dr. Fuat Dede ve birbirinden değerli yazarlarımız, bu sayıda SPECT-BT’nin kardiyak uygulamaları, akciğer, iskelet sistemi, tiroid ve paratiroid görüntülemedeki yeri, sentinel nod uygulamaları, tedavi planlama ve çocuklarda SPECT-BT görüntüleme konularında deneyimlerini bizlerle paylaştılar. Yoğun iş tempoları arasında bizlere zaman ayırarak dergimize yaptıkları katkılar için kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

İlgi ile okuyacağınız bir sayı olacağını ümit ediyorum. Geri bildirimleriniz ve önerileriniz bize her zaman yol gösterecektir.

Saygılarımla.
Dr. Zeynep Burak
Editör